• Đối với mục nhắn tin, bạn muốn đánh chữ có dấu thì bạn nhìn vào dòng trên nút “Gửi Tin Nhắn”, chọn Tự Động hoặc TELEX hoặc VNI.
 • Nếu bạn chọn Tự Động, thì khi gõ dấu sẽ hổ trợ cả 2 kiểu TELEX và VNI
 • Nguyên tắc gõ dấu đối với VNI là:
 • Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VNI

  Phím

  Dấu

  1

  sắc

  2

  huyền

  3

  hỏi

  4

  ngã

  5

  nặng

  6

  dấu mũ trong các chữ â, ê, ô

  7

  dấu móc trong các chữ ư, ơ

  8

  dấu trăng trong chữ ă

  d9

  chữ đ

  0

  xóa dấu than

 • Nguyên tắt gõ dấu đối với TELEX là:
 • Bảng 2. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX

  Phím

  Dấu

  s

  Sắc

  f

  Huyền

  r

  Hỏi

  x

  Ngã

  j

  Nặng

  z

  Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz = toan

  w

  Dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.
  Chữ w đơn lẻ tự động chuyển
  thành chư ư.

  aa

  â

  dd

  đ

  ee

  ê

  oo

  ô

  [

  Gõ nhanh chữ ư

  ]

  Gõ nhanh chữ ơ

Bài liên quan: